loader
Ekologia

Speed Test - Jak sprawdzić prędkość internetu?

Internet speed test mierzy prędkość i jakość połączenia internetowego. Robi to poprzez uruchomienie kilku kolejnych testów, które badają różne aspekty Twojego połączenia internetowego. Należą do nich ping (opóźnienie), prędkość pobierania i prędkość wysyłania. Każda wartość reprezentuje inną charakterystykę Twojego połączenia, którą omówimy za chwilę. Wartości te powinny pomóc w zrozumieniu wyników speedtestu. Zanim przejdziemy do szczegółów, porozmawiajmy najpierw o tym, jak każdy test jest wykonywany. Więcej na: https://spokeo.pl/

Jak mogę przetestować prędkość pobierania?

Pozwala to na zmierzenie prędkości poprzez jednoczesne otwarcie wielu połączeń z serwerem i rozpoczęcie pobierania dużych plików dla wszystkich połączeń. Zapewnia to maksymalne wykorzystanie łącza internetowego i pozwala na zmierzenie maksymalnej prędkości pobierania danych. Prędkość łącza jest określana przez porównanie przepustowości i czasu. Prędkość pobierania danych przez komputer można wiarygodnie ocenić za pomocą testu prędkości.

Jak sprawdzić prędkość wysyłania?

W celu przetestowania prędkości wysyłania danych należy odwrócić sekwencję analizy prędkości dla pobierania danych. Ponownie otwieranych jest wiele połączeń z serwerem przeprowadzającym test prędkości. Zamiast pobierania pliku, na Twoim urządzeniu tworzony jest duży plik z losowymi danymi, który następnie jest wysyłany do wszystkich serwerów. Możesz zmierzyć maksymalną przepustowość danych, wysyłając dane do serwerów za pomocą wielu połączeń. Można również śledzić przepustowość danych w czasie, aby zobaczyć prędkość Internetu dla danych, które wysyłasz. Zobacz więcej: Speed test

W jaki sposób testuje się ping?

Podczas testu ping, mały pakiet danych jest wysyłany przez sieć przez urządzenie do serwera testowego przez Internet. Kończy to cykl. Latencja, zwana również pingiem, to czas potrzebny na pokonanie cyklu przez pakiet danych. Aby uzyskać dokładny wynik, wykonuje się kolejno wiele testów ping. Wynik końcowy jest średnią z wszystkich testów.

internet

Speedcheck automatyzuje ten proces. Speedcheck ma jeszcze jeden ważny aspekt, o którym należy pamiętać, aby poprawnie wykonać test prędkości. Jest nim wybór odpowiedniego narzędzia. Decyzja ta zależy od tego, z jakiego urządzenia zdecydujesz się skorzystać, np. smartfona, tabletu czy komputera. Prędkość internetu można sprawdzić za pomocą przeglądarki. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej. W zależności od tego, z jakiego urządzenia korzystasz, możesz pobrać nasze aplikacje na iOS i Android, aby uzyskać dokładny wynik dla urządzeń mobilnych. Jest to szczególnie ważne, gdy wykonujesz test prędkości przez WiFi. Przeglądarki mobilne mogą być wolne, dlatego zalecamy korzystanie z aplikacji mobilnej. Aplikacja ta jest napisana w języku ojczystym dla tych urządzeń, dzięki czemu można uzyskać dokładne wyniki testu prędkości.

Najważniejsze wskaźniki prędkości

Co to jest prędkość pobierania?
Jest to prędkość, z jaką Twoje urządzenie może odbierać dane z Internetu. Jest ona obliczana poprzez pomnożenie przepustowości danych w danym czasie przez ten czas. Jednostki jakości i szybkości pobierania odnoszą się do danych w czasie. Testy szybkości zazwyczaj podają szybkość pobierania w megabitach na sekundę (Mb/s lub Mb/s), ale inne formy, takie jak kilobity lub Kb/s lub megabajty/s (MBps/s lub MB/s), są również powszechne.

Co to jest prędkość wysyłania?
Szybkość wysyłania jest przeciwieństwem szybkości pobierania. Jest ona określana na podstawie ilości danych wysyłanych przez urządzenie do Internetu. Prędkość wysyłania jest obliczana w taki sam sposób jak prędkość pobierania i dlatego jest wyrażana za pomocą tych samych jednostek.

Co to jest ping (opóźnienie?)?
Latencja, znana również jako ping, to opóźnienie w czasie podróży sygnału do miejsca przeznaczenia. Jest to czas potrzebny pakietowi danych na przebycie drogi przez sieć. Serwer potwierdzi, że pakiet został odebrany. Ping jest zwykle zapisywany w milisekundach (ms) jako jednostka czasu. Jest to wartość, po której otrzymujemy odpowiedź od połączenia.

Dlaczego powinienem przeprowadzić test prędkości Internetu?
Znajomość Twojego połączenia pomoże Ci a) upewnić się, że dostajesz to, za co płacisz od ISP i b) dostosować swoje oczekiwania co do tego, jakie aplikacje możesz uruchomić na WiFi, LTE lub innej sieci bez problemów z prędkością. Aby zorientować się w szybkości swojego połączenia, możesz sprawdzić jego jakość już teraz.

Jak szybki jesteś?
Ważne jest, aby pamiętać, że wymagania dotyczące prędkości Internetu mogą się różnić w zależności od tego, do czego go używasz. Kiedy przeprowadzasz test prędkości w domu, pamiętaj, że często pada pytanie: "Jak szybko działa mój internet?". W zależności od usług, z których korzystasz, odpowiedź na to pytanie może być udzielona tylko na podstawie prędkości Internetu. Chociaż przeglądanie stron internetowych i korzystanie z wyszukiwarki Google online jest możliwe przy prędkości jednego megabita na sekundę, usługi strumieniowe, takie jak Netflix w rozdzielczości 4K, będą wymagały prędkości połączenia wynoszącej co najmniej 25Mb/s. Na gry online wpływ ma również ping. W tym przypadku, im szybszy ping, tym lepiej. Szybkość wysyłania danych w sieci ograniczy treści, które można publikować online, np. podczas przesyłania wysokiej jakości plików filmowych do serwisu Youtube.

Więcej: https://spokeo.pl/tech/

Dyskusja ekologiczna (0)

Dołącz do rozmowy