loader

Najlepsze TOP 5 EKO PALIW - RANKING

Paliwa ekologiczne to takie, które nie powodują zanieczyszczenia środowiska, a ich zasoby odnawiają się w miarę krótkim czasie. Produkty ich spalania są wchłaniane przez rośliny i zostają wykorzystane do wytwarzania kolejnych paliw. Jest to zamknięty obieg, w którym energia słoneczna, którą pochłaniają rośliny, zostaje przetworzona w energię cieplną. Do ekologicznych paliw zalicza się między innymi paliwa biologiczne: biogaz, drewno, słomę. Zawierają one niewiele substancji szkodliwych i nie skażają środowiska naturalnego. Ich dużą zaletą jest także znaczne zmniejszenie kosztów ogrzewania.

1. Pelety - Otrzymywane w procesie prasowania trocin pod wysokim ciśnieniem. Średnica peletów to maksymalnie 2,5cm. Ich dużą zaletą jest to, że zawierają w sobie niewiele popiołu i łatwo się je wykorzystuje i magazynuje. Ze względu na ich rozmiary można je spakować np. do worków lub luzem i maksymalnie wykorzystać posiadaną przestrzeń.

2. Drewno - Najbardziej popularne paliwo ekologiczne w Polsce. Powszechnie dostępne i niedrogie trafiło w gusta wielu Polaków. Jego wartość opałowa waha się w granicach od 8,4 do 19 MJ/kg, zależnie od gatunku drzewa, zawilgocenia i postaci paliwa. Drewno przeznaczone do opalania budynku może być przetworzone lub nie. Przetworzone to między innymi brykiety i pelety, a nieprzetworzone dostępne jest jako opałowe, kora, igliwie i liście oraz wszelkiego rodzaju resztki powstałe przy obróbce drewna. Drewnem opałowym nazywamy kawałki pni i gałęzi o długości 15-30cm, których wilgotność waha się w granicach 15-60%. Zawartość popiołu w drewnie tego typu nie przekracza 2%.

3. Biogaz - Biogaz powstaje na skutek fermentacji metanowej ścieków, odchodów i odpadów organicznych. Fermentacja zachodzi w specjalnej komorze w warunkach beztlenowych. Bakterie rozkładają substancje organiczne na metan i dwutlenek węgla oraz niewielkie ilości innych pierwiastków. Jego wartość opałowa to około 20-27 MJ/m3.

4. Brykiety - W procesie produkcji brykietów wykorzystuje się głównie trociny, korę i pozostałości po wycince lasów. W procesie brykietowania surowiec wyjściowy ulega zagęszczeniu i zostaje sprasowany przy użyciu powietrza o wysokim ciśnieniu, które może osiągać nawet 200 atmosfer. Rośnie także jego temperatura. Efektem tych reakcji jest wydzielanie się ligniny z drewna, która po ostygnięciu zasycha i spaja uzyskany brykiet. Brykiety to zazwyczaj walce lub prostopadłościany o wysokości kilkunastu centymetrów.

5. Słoma -  Bardzo popularne źródło ciepła, zwłaszcza na obszarach rolniczych. Najważniejsze, by była sucha, jej wilgotność nie powinna przekraczać 20%. Do spalania w kotłach słoma dostarczana jest w postaci kilkukilogramowych brył w kształcie walca. W Polsce wytwarza się około 25mln to słomy rocznie, ale z tego jedynie połowa jest wykorzystywana jako biopaliwo. Pozostała część jest spalana przez rolników na polach. Jest to ogromna strata, gdyż z badań wynika, że ze spalenia 1,7 tony smoły powstaje tyle samo energii co ze spalenia 1 tony węgla. Do tego słoma zawiera w swoim składzie niewiele popiołów.

Dyskusja ekologiczna (0)

Dołącz do rozmowy