loader
Ekologia

Smog na świecie i w Polsce

Smog to ogromne zagrożenie nie tylko w Polsce, lecz na całym świecie. Jak się okazuje, najwięcej zanieczyszczonych miast znajduje się w Indiach. Tam zagrożenie chmurą toksycznego pyłu jest największe. Najbardziej dokładna na ten moment baza dotycząca smogu, która została opracowana przez WHO, wskazuje ponad 4300 miast zagrożonych toksycznym pyłem. 

Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że nie tylko Chiny czy Indie mają poważny problem z zanieczyszczonym powietrzem. Także i Polska wymieniana jest jako państwo o zagrożonym poziomie czystości powietrza. W Europie na szczycie znajduje się Bułgaria, jednak na liście można także znaleźć wiele miast należących do Polski, w której to ponad 72% miast jest zagrożonych zanieczyszczeniem powietrza. 

Smog w Polsce i na świecie 

Pekin, który jeszcze do niedawna przodował w rankingu na najbardziej zanieczyszczone miasto na świecie, obecnie odnotowuje spadek do poziomu równego z roku 2013. Niestety, ale znacznie pogarsza się stan w Indiach, które to są obecnie krajem o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu. Nie trzeba jednak przyglądać się statystykom w Chinach czy w Indiach, by dostrzec i odczuć słabą jakość powietrza także w Polsce. Poziom smogu w Krakowie czy Katowicach pokazuje z jak ogromnym problemem boryka się także Europa. Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że dziewięć na dziesięć osób na całym świecie zmuszona jest oddychać zanieczyszczonym powietrzem. 

Jakie choroby wywołuje smog? 

Toksyczne substancje znajdujące się w chmurze pyłów bezpośrednio wpływają na stan zdrowia człowieka. Nawet krótkotrwała styczność z zanieczyszczonym powietrzem może przyczynić się do rozwoju wielu chorób, szczególnie układu oddechowego. Pył zawieszony osadza się w oskrzelach co w konsekwencji może doprowadzić do przewlekłej obturacyjnej choroby płuc lub nawet astmy. Do początkowych objawów można zaliczyć przede wszystkim przewlekły kaszel, który wywoływany jest przez cząsteczki pyłu. Zanieczyszczone powietrze wpływa także na układ krążenia, ponieważ może osłabiać funkcje mięśnia sercowego, co w konsekwencji może prowadzić do niedokrwistości. Najgorszym powikłaniem może być także rak płuc, wywoływany przez węglowodory aromatyczne. Niestety, ale dostrzega się częstsze występowanie raka krtani oraz raka pęcherza moczowego, co również ma powiązanie ze skażonym powietrzem. 

co to jest smog?

Co to jest smog i co go powoduje? 

Bardzo dobrze opisuje portal alertsmogowy.pl, który wyjaśnia zjawisko smogu oraz konsekwencje z nim związane: ”Smog tworzy się z zanieczyszczeń pierwotnych (są to m.in pyły, gazy oraz pary emitowane z zakładów przemysłowych, czy energetycznych, zanieczyszczenia z silników spalinowych pojazdów mechanicznych, a nawet te produkowane podczas procesu spalania w piecach) oraz produkty ich fotochemicznych i chemicznych przemian, które zachodzą w warunkach inwersji temperatury w trakcie bezwietrznej pogody. Powstawaniu smogu sprzyja położenie zagrożonych jego obecnością obszarów, w obniżeniach terenu." 

Smog - jak mu zapobiec?

Za główną przyczynę powstawania smogu uważa się niską emisję, która bierze się z ogrzewania domów piecami, które nie spełniają żadnych norm bezpieczeństwa. W piecach tych najczęściej palą się paliwa stałe takie jak węgiel, odpady węglowe. Oczywiście, zdarza się, że gospodarstwa domowe wykorzystują także śmieci, plastikowe butelki, opony oraz inne tworzywa sztuczne. Jak zapobiec rozprzestrzenianiu się toksycznego pyłu? Najprostszym rozwiązaniem do wdrożenia w życie jest całkowite zaprzestanie spalania śmieci oraz produktów słabej jakości, a także wymiana starych pieców na nowe. Rozwiązaniem może być zastosowanie nowoczesnych systemów grzewczych w budownictwie. Systemy te bowiem korzystają z czystego źródła ciepła pozwalając na znaczne zmniejszenie zużycia energii czyli do ograniczenia emisji gazów. Do codziennej walki ze smogiem pomocne okażą się maski antysmogowe, mierniki oraz oczyszczacze powietrza.

Dyskusja ekologiczna (0)

Dołącz do rozmowy